Informacje ogólne

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
ul. Paluch 2
02-147 Warszawa

województwo mazowieckie

Kontakt w sprawach zwierząt: tel. (00 48) 22 846-02-36, 868-15-79 – całodobowe bezpośrednie telefony do Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt

(00 48) 22 868-06-34 – telefon ogólny

faks (00 48) 22 846-02-50

NIP : 522-25-84-702

REGON: 017189145

E-mail: info@green.isnot.blue

Adres strony WWW: www.green.isnot.blue

Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk

Główny Księgowy: mgr Jerzy Dąbrowski

Kierownik Ambulatorium: lek. wet. Mateusz Miedzik