Kontakt

Ogólne dane teleadresowe Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa tel. i faks +48 228680634
e-mail: info@green.isnot.blue
Kontakt w sprawach zwierząt
tel. +48 228460236 / 228681579
faks +48 228460250
e-mail: ba@green.isnot.blue
Nr konta dla darowizn
CitiBank Handlowy, 76 1030 1508 0000 0005 5005 0005 z dopiskiem: „darowizna na rzecz Schroniska”
Konto wyłącznie do przekazywania darowizn
Nr konta Schroniska
CitiBank Handlowy, 54 1030 1508 0000 0005 5005 0013
Konto rozrachunkowe dla dostawców usług i materiałów
Dyrektor Schroniska
Henryk Strzelczyk
tel. +48 228680634-1
e-mail: dyrektor@green.isnot.blue
p.o. zastępcy dyrektora
Kierownik ambulatorium

Mateusz Miedzik
tel. +48 228680634-1
e-mail: mmiedzik@green.isnot.blue
Główny księgowy
Jerzy Dąbrowski
tel. +48 228680634-3 e-mail: ksiegowosc@green.isnot.blue
Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt
tel. +48 228460236 / 228681579
e-mail: ba@green.isnot.blue
Kierownik Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt
Grzegorz Sandomierski
e-mail: kier.bpia@green.isnot.blue

Sekcja promocji i wolontariatu

Zastępca Kierownika
koordynator wolontariatu
Magdalena Migdał tel. +48 228680634-1
e-mail: wolontariat@green.isnot.blue

podinspektor ds. promocji i dydaktyki
Patrycja Jarosz
Joanna Skrajnowska
tel. +48 228680634-2
e-mail: promocja@green.isnot.blue
Sekcja administracji
starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych
Mariusz Maj tel. +48 228680634-1
e-mail: mmaj@green.isnot.blue
Sekretariat Schroniska
Emilia Kresso tel. +48 228680634-1
e-mail: ekresso@green.isnot.blue

Radca Prawny

Anna Portalska-Brzóska

Inspektor Ochrony Danych (DPO)

e-mail: iod@green.isnot.blue