Ograniczenia dla wolontariuszy i zakaz wstępu dla osób z zewnątrz